ไพ่พรหมญาณศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์

“ธรรม์  พรหมญาณ”  จากนักบัญชี สู่ นักพยากรณ์ ด้วย ไพ่พรหมญาณ ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยาม

ธรรม์  พรหมญาณ  แห่งบ้านคชานันท์พรหมญาณ จากนักบัญชีสู่นักพยากรณ์ด้วยไพ่พรหมญาณ  ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งสยาม สัญจร 3 พัทยา เป็นรุ่นที่ทางคุณธรรม์  พรหมญาณ แห่งบ้านคชานันท์พรหมญาณได้ลงเรียน ในหลักสูตรวิชาชีพ “พรหมญาณพยากรณ์” สอนโดย "อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์" ผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณคนแรกของไทย ซึ่งได้เสร็จสิ้นการอบรมและมอบประกาศนียบัตรไปแล้ว ณ โรงแรมเซ็นทารา...