ไทยฮอนด้า

ไทยฮอนด้าฯ ลุยต่อสังคมหัวแข็ง ปี6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครู สร้าง ได้”

ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวว่า “โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกภายใต้ชื่อโครงการ “สังคมหัวแข็ง” ได้เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ...