ไดกิ้น

ไดกิ้น ร่วมส่งต่ออากาศสะอาดปลอดภัย สร้าง “ห้องเรียนปลอดฝุ่น” เพื่อสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเด็กทุกคน

ไดกิ้น ร่วมกับหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานครฯ ดำเนินการโครงการ “ห้องเรียนปลอดฝุ่น” ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้น จำนวน 2 ชุด และเครื่องระบายอากาศชนิดแลกเปลี่ยนความร้อนไดกิ้น จำนวน 2 ชุด ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 โซน 10...