ในหลวงรัชกาลที่ ๙

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายพระบรมราชสมภพ ฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย โดยนอกจากจะเป็น วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย รวมทั้งยังเป็น วันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย  นอกจากจะเป็นทั้ง วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙ วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ ยังเป็น “วันดินโลก” โดยมีเจตนารมณ์ให้ผู้คนได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน “วันดินโลก” เกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสมัชชาที่ ๖๘ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยในที่ประชุมมีมติผลักดันการตั้ง “วันดินโลก” (World...