โรตารี

ผนึกกำลัง “กลุ่มจิตอาสา” แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม บริเวณป่าชายเลน กับงาน “โรตารีเดย์”

สโมสรโรตารีสีลม สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี สโมสรโรตารีสัมพันธวงค์และสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโรตารีเดย์ ภายใต้โครงการ จิตอาสา สร้างกำแพงเมืองด้วยการปลูกป่าชายเลน ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยกิจกรรมหลักในวันนี้ คือการเก็บและคัดแยกขยะบริเวณป่าชายเลน จากนั้นนำมาบดย่อยเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์และนำมาจำหน่ายได้ เช่น แผ่นทางเดินทางเท้า กระถางต้นไม้ นอกจากนี้น้อง ๆ...