โรตารี่ ดิสทริค 3350

“มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ร่วมกับ “โรตารี่ ดิสทริค 3350” เติมความสุขและรอยยิ้มให้น้อง ๆ

ผ่านกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” พาน้องด้อยโอกาสและพิการ ดูหนังสร้างแรงบันดาลใจ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ โรตารี่ ดิสทริค 3350 ส่งต่อความห่วงใยจัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” พาน้องดูหนัง เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ด้อยโอกาสและพิการได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์...