โรคฤดูร้อน

ป้องกันโรคร้าย ที่มากับ ฤดูร้อน

มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีโดย APCO อากาศที่ร้อนขึ้นอย่างมากมาพร้อมกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ  ด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนถึง 40 องศาเซลเซียสในหน้าร้อนเป็นอันตรายต่อร่างกายที่อาจเกิดความร้อนสะสม อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นทำให้เกิดโรคลมแดดและหมดสติได้ ซึ่งหากมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นภาวะโรค NCDs เช่นเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบ ไขมันสูง หรือมะเร็ง ก็จะยิ่งทวีความรุนแรง อีกทั้งเชื้อโรคบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เช่นกัน APCO มีคำแนะนำในการดูแลป้องกับตนเองเพื่อห่างไกลความเจ็บป่วย มีสุขภาพที่ดี...