โรคทางพันธุกรรม

เอ็มพี กรุ๊ป เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ตรวจยีน หาความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมก่อนเกิดโรคร้าย

เอ็มพี กรุ๊ป เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดตรวจยีน หาความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมก่อนเกิดโรคร้าย และเทคโนโลยีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ในงาน MP Group Genomic Health and Wellness บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และธุรกิจสุขภาพครบวงจร (Total...