เศษด้าย

เศษด้ายสร้างมูลค่าจากขยะ ในโกดังสู่ผืนผ้าใหม่

เศษด้ายสร้างมูลค่าจากขยะ ในโกดังสู่ผืนผ้าใหม่สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และแบรนด์เสื้อผ้า เพราะตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิด Sustainability ทายาทรุ่น 3 แห่ง SC GRAND จึงได้ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวโดยนำขยะเศษด้ายที่มีอยู่ในโกดังของโรงงาน ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ สร้างเส้นใย ได้สีใหม่ตามธรรมชาติจากเป็นวัสดุรีไซเคิลที่นำมาใช้ในงานออกแบบผ้าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สร้างแบรนด์ใหม่พร้อมติด QR ให้ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ภาคภูมิใจไปกับการเป็นส่วนหนึ่ง ของการรักษา โลกใบนี้ด้วยการลดมลภาวะในขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยเมื่อลูกค้าสแกน...