เล่าหนัง

Chernobyl 1986 หนังภัยพิบัติที่สร้างจากเรื่องจริง

"Chernobyl 1986" หนังเรื่องนี้ แอดคนบ้าหนัง ได้รับชมและต้องบอกเลยว่าประทับใจเป็นอย่างมากจริง ๆ กับเรื่องราวของตัวหนังที่ สร้างจากเหตุการณ์ที่เกิดจากเรื่องจริง เป็นเหตุการณ์ที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเซอร์โนบิล ประเทศรัสเซีย ที่เกิดการระเบิดในปี 1986 โดยสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้นั้น เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตราฐาน อันเกิดจากการคอร์รัปชั่น และขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงาน และนี้คือเหตุที่ทำให้สหภาพโซเวียดนั้นต้องล้มสลาย โดยตัวหนังได้เล่าเรื่องราวผ่านนักดับเพลิง ที่กำลังจะย้ายตัวเองไปสู่กรุงเคียฟ...