เรีบนภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน สวนสุนันทา จัดเปิดเวทีนักเรียน-นักศึกษาแสดงความสามารถภาษาจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแข่งขันพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี...