เรารักษ์บ้านเรา

โครงการ “เรารักษ์บ้านเรา” ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาและอบรมการสร้างสื่อ

สร้างเยาวชนท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และความเป็นอัตลักษณ์ในชุมชน ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ "เรารักษ์บ้านเรา" เพื่อสร้างเยาวชนท้องถิ่นให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และความเป็นอัตลักษณ์ในชุมชน นำความรู้มาพัฒนาผลิตสื่อสร้างสรรค์ พร้อมถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่ตนเองได้สร้างขึ้น จุดประกายให้สังคมได้ตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น การดูแลสิ่งแวดล้อม และหันกลับมารักษ์บ้านเรา ผ่านกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาและอบรมการสร้างสื่อ ระยะเวลา 3...