เบาหวาน

เครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง ระบบเตือนภัย แม้ในยามหลับ เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

เครื่องตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง(CGM) ระบบเตือนภัย แม้ในยามหลับ เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน สู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น โรคเบาหวาน (Diabetes) คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของฮอร์โมนที่ชื่อว่า ‘อินสุลิน(Insulin)’ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจำเป็นต้องมี ทำหน้าที่นำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย แต่หากระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงมากขึ้นถึงระดับหนึ่ง จนทำให้ไตดูดกลับน้ำตาลได้ไม่หมด ส่งผลให้มีน้ำตาลรั่วออกมากับปัสสาวะ หากปล่อยให้เกิดภาวะเช่นนี้ไปนาน ๆ โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงตามมาในที่สุด...