เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เฝ้าระวังการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะควบคุมความเร็วเรือ เช็คอุปกรณ์ประจำเรือพร้อมใช้งาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเรือโดยสาร เรือลากจูง เรือบรรทุกสินค้า เรือท่องเที่ยว และ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและคลื่นกระทบฝั่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในฤดูน้ำหลาก เดินหน้าปรับปรุงโป๊ะ และท่าเรือโดยสาร ตรวจเช็ค อุปกรณ์ประจำเรือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (จภ.2) มีพื้นที่ขอบเขต และหน้าที่ในการกำกับดูแล...