เก็บขยะ

“ไอคอนสยาม” ผนึกพลังพันธมิตร จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยาเก็บขยะวันแม่น้ำโลก”

"ไอคอนสยาม" ผนึกพลังพันธมิตรดึงภาครัฐเอกชนชุมชนข้างเคียง พร้อมเยาวชนต้นแบบทูตรีไซเคิลจัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยาเก็บขยะวันแม่น้ำโลก” คืนความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” เป็นหลักการในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท โดยให้ความสำคัญ ใน 3 มิติ คือ...