เกษมราษฎร์

รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รับมอบชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์

รับมอบชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์“ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว” (Suratec Foot Health Analytics Station) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ได้รับมอบชุดอุปกรณ์นวัตกรรมทางการแพทย์ “ชุดวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้าและวิเคราะห์การเคลื่อนไหว”(Suratec Foot Health Analytics Station)เพื่อนำมาช่วยบุคลากรการแพทย์ ในการช่วยป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วย...