เกมมิโค่

เปิดตัว “Gamiqo” แพลตฟอร์มของเกมเมอร์ตัวจริง จับมือภาครัฐ สร้างความมั่นใจระบบความปลอดภัย

และผลักดันอุตสาหกรรมเกมในไทย...สู่สากล! Gamiqo (เกมมิโค่) ภายใต้ บริษัท เกมมิฟาย จำกัด (Gamify Co.,Ltd) เป็นแพลตฟอร์ม Ecosystem ศูนย์รวมเพื่อเชื่อมโยงในทุก ๆ ด้านของอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยทั้งด้าน Marketplace และ Esports โดยแบ่งเป็น Gamiqo Marketplace...