ุกลุ่มพูลผล

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ กลุ่มพูลผล บริจาคเตียงผู้ป่วย ถุงยังชีพ แก่ชุมชนต่าง ๆ ใน จ.ภูเก็ต

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ กลุ่มพูลผล ตอกย้ำภารกิจตอบแทนสังคม บริจาคเตียงผู้ป่วย ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องเล่นสนาม แก่ชุมชนต่าง ๆ ใน ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ร่วมกับ...