ฮาคูโฮโด

เก็บตัว เก็บตัง พักเรื่องใช้จ่าย ! ผลสำรวจชี้ คะแนนเรื่องความต้องการใช้จ่ายของคนไทยลดลงกว่า 5%

ฮาคูโฮโด แนะแบรนด์ เสนอไอเดียอยู่บ้านหนีร้อนแบบสบายกระเป๋า เพื่อให้เกิดการร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ภายในครอบครัว กระแสโควิดที่ซาลง บวกกับอากาศร้อนและปัญหาฝุ่น ทำให้คนไทยบางส่วนเลิกทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนอกบ้าน กรุงเทพฯ ประเทศไทย, มิถุนายน 2566 — สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) หรือ Hakuhodo Institute of Life...