อุ๊งอิ๊ง

“ภูมิธรรม”ควง “อุ๊งอิ๊ง” ติดปีกผู้ประกอบการไทยด้วย “Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา”

ดันส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก ตั้งเป้า!เพิ่มรายได้ 20 ล้านครัวเรือน ทำเงินเข้าประเทศ 4 ล้านล้านบาท/ปี วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นายภูมิธรรม...