อาจารย์-นศ.สวนสุนันทา

อาจารย์-นศ.สวนสุนันทา มอบถุงประคบร้อนรักษาผู้ป่วย Office Syndrome

ทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยนำถุงประคบร้อน “SSRU CARE BAG” จำนวน 140 ถุง มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีการ Office Syndrome หรือปวดเมี่อยกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้ออักเสบ ในถุงมีข้าวสาร ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อคลายเครียด...