อากาศ

ปลาย ก.พ. เริ่มเข้า “ฤดูร้อน” อุณหภูมิสูงสุด 44 องศาฯ

26 มกราคม : ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยระบุว่า "ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า จะเริ่มประมาณต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ 1-2...