องค์กรพิทักษณ์สัตว์สากล

ซิเนอร์เจีย แอนิมอล เผยรายงานธนาคารหลายแห่งไม่มีนโยบายการลงทุน ที่ป้องกันความโหดร้ายต่อสัตว์

กรุงเทพมหานคร:    ธันวาคม 2564:  รายงานฉบับใหม่ซึ่งเผยแพร่วันนี้โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์สากล ซิเนอร์เจีย แอนิมอล และกิจการเพื่อสังคม Shifting Values แสดงให้เห็นว่า ธนาคารและนักลงทุนที่ประเมินทั้งหมดเกือบ ครึ่งหนึ่งไม่มีนโยบายประกอบการตัดสินใจการให้เงินกู้และการลงทุน เพื่อป้องกันการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อสัตว์ รายงานฉบับนี้เผยแพร่พร้อมเว็บไซต์ bankforanimals.org  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอินเตอร์แอคทีฟ  ประเมินนโยบาย การลงทุนของธนาคารกว่า 69 แห่งและนักลงทุนจาก...