หมอดูต๊อกแต๊ก A4

ยินดีกับ ดร.ป้ายแดง “หมอดูต๊อกแต๊ก A4”

จบไปแล้วสำหรับ ดร. ป้ายแดง หมอดูต๊อกแต๊ก A4 ณฐอร นพเคราะห์ ได้ทำการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ผ่านเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งหัวข้องานวิจัยคือ การสร้างตราสินค้าเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อเรื่องพญานาคเส้นทางนาคาวิถี ซึ่งใช้เวลาเรียน โทควบเอก เป็นเวลา4 ปี ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในที่สุดก็สำเร็จแล้ว