สุกี้พรีเมี่ยม

แพม-ยุพิน ชัยวิกรัย” ผู้บริหารหญิงคนเก่ง “ยูแอนด์ไอ” (You & I) รุกขยายสาขาที่ 15

ร่วมสร้างปรากฏการณ์มื้ออร่อยสุดประทับใจ ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พระราม 3 มหานครแห่งไลฟ์สไตล์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสร้างปรากฏการณ์มื้ออร่อยสุดประทับใจอีกครั้ง ล่าสุด  คุณยุพิน ชัยวิกรัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารหญิงคนเก่ง พร้อมเปิดประสบการณ์...