สินค้า OTOP

บิ๊กซีฮ่องกง จับมือ 10 บริษัทผู้ส่งออกไทย ลงนาม MoU ดันสินค้าเอสเอ็มอี-OTOP-เกษตรไทย

บิ๊กซีฮ่องกงจับมือ 10 บริษัทผู้ส่งออกไทยลงนาม MoU ดันสินค้าเอสเอ็มอี-OTOP-เกษตรไทยจำหน่ายที่บิ๊กซีฮ่องกงสร้างโอกาสให้สินค้าไทย นายอัศวิน - นางฐาปณี  เตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการไทย 10 บริษัทให้การต้อนรับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี...