สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“CEA” หนุนคอนเทนต์ไทยส่งออกสู่ตลาดสากล ดึงกูรูระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย

CEA หนุนคอนเทนต์ไทยส่งออกสู่ตลาดสากล ดึงกูรูระดับโลก เรย์มอนด์-ยูยองอา บ่มเพาะนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หนุนคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดสากลเดินหน้า Kick Start ชู 4 อุตสาหกรรมปั้นบุคลากรมืออาชีพสร้างได้ขายเป็นผ่านเวที Content Lab เชิญโปรดิวเซอร์ระดับโลก “เรย์มอนด์พัฒนวีรางกูล” และ...