สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“โคเงินล้าน” เดินหน้า ขยายผลทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เร่งผลักดัน โครงการ "โคเงินล้าน" อย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จของโครงการนำร่อง ทาง สทบ. และกรมปศุสัตว์ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องการเพาะพันธุ์โค จึงได้ขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผลักดันอาชีพโคชน หรือการแข่งขันโคในท้องถิ่น ให้สอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ ให้เกิดการสร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้ในแต่ละภูมิภาคไปพร้อม ๆ...