สวดมนต์ข้ามปี 65

แนะนำสถานที่สวดมนต์ข้ามปี บูชานพเคราะห์ เสริมดวง รับปีใหม่ 2566 ณวัดศรีนวล

ณ วัดศรีนวล แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร วัดศรีนวล แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 โดยคุณธนิตย์ มาศรีนวล เป็นผู้บริจาคที่ดิน 44 ไร่เพื่อสร้างวัดศรีนวล  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2535  บนที่ดินผืนนี้ยังได้สร้างโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล...