สมาคมอัญมณีไทย

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย จัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2023

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย จัดงาน  Thailand Gems & Jewelry Fair 2023 ดันสร้าง "พลอยไทย" ให้เป็น Soft Power ใหม่คู่คนไทย 7 กุมภาพันธ์ 2566, กรุงเทพมหานคร – สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) และสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย (GJPCT) ประกาศความพร้อมจัดงาน “เทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Gems & Jewelry Fair 2023” ณ อิมแพคชาเลนเจอร์...