สมาคมการจัดการธุรกิจ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมองค์กรสู่อนาคตภายหลังวิกฤติ

28 มิถุนายน 2565 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)ระดมเหล่าผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในองค์กรระดับประเทศร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์นำเสนอแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูองค์กรภายหลังวิกฤติและเตรียมความพร้อมสู่อนาคตขององค์กรโดยในปีนี้ทางTMA ได้นำเสนองานภายใต้ธีม“Fit for Future”ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนกราวด์ และรูปแบบออนไลน์พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Thought Partner ให้แก่องค์กรธุรกิจในประเทศไทยเต็มตัว ธุรกิจในอนาคตไม่ได้เป็นเรื่องของคนสองคนอีกต่อไป คุณจักรชัย บุญยะวัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด...