สนามเด็กเล่น

พฤกษา ใส่ใจชุมชน เปิด ‘‘สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา’’ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 เสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประวันจำวัน พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนใช้มือถือ แท็บเล็ต ควบคู่ไปกับการเลี้ยงดูลูกมากขึ้น เพราะคิดว่าจะช่วยทำให้เด็กหยุดซนและเลี้ยงได้ง่ายขึ้น แต่หากเด็กได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากเกินไป อาจส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองของลูกน้อย ทำให้พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของลูกช้าลง มีสมาธิสั้น และขาดปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง พฤกษาจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิมุต และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  โครงการ พฤกษา สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา...