สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีฉลอง 111 ปี ชาตกาล การแสดงดนตรี “ศิลปบรรเลงเพลงสยาม” ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การแสดงดนตรี “ศิลปบรรเลงเพลงสยาม” พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00น. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำรองที่นั่งได้ที่ 02-447-8597 ไม่เสียค่าเข้าชม ขอเชิญชมการแสดงดนตรีฉลอง 111 ปี ชาตกาล อาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง 125 ปี...