วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัย

ในเวที International Medical Student Research Conference (IMRC) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference :...