วัลแคน โคอะลิชั่น

‘‘เอส แอนด์ พี’’ ร่วมมือกับ ‘‘วัลแคน โคอะลิชั่น’’ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเสมอภาคในสังคม บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิทูร ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร (ที่...