วันโรค

ศิลปินคนดัง ร่วมแคมเปญ “World NTD Day” วันโรคที่โลกลืม  รวมพลังเพื่อยุติโรคเขตร้อน

ฟ้า - ยงวรี  อนิลบล,  น้ำตาล - ทิพนารี วีรวัฒโนดม  และนานิ- หิรัญกฤษฎิ์  ช่างคำ  นักแสดงสังกัดจีเอ็มเอ็มทีวี   ร่วมรณรงค์ ในแคมเปญ  “World NTD Day”  ตรงกับวันที่ 30 มกราคมของทุกปี  ซึ่งเป็นวันโรคที่โลกลืม...