วันสุนทรภู่

๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่” พร้อมประวัติและผลงานของ “สุนทรภู่” กวีเอกของโลก

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี สุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทยและเป็นกวีเอก ๔ แผ่นดินของประเทศไทย ที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิทานเรื่องพระอภัยมณี สุภาษิตสอนหญิง บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นต้น ประวัติสุนทรภู่ พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙ -...