วันงดสูบบุ่หรี่ของโลก

วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2567 WHO เตือนภัยเด็ก 13-15 ปีทั่วโลกติดบุหรี่กว่า 37 ล้านคน!

วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2567 WHO เตือนภัยเด็ก 13-15 ปีทั่วโลกติดบุหรี่กว่า 37 ล้านคนทันตแพทย์ห่วงบุหรี่ไฟฟ้าระบาดหนักชี้คนสูบบุหรี่เสี่ยงสูญเสียฟันมากกว่าคนไม่สูบ 2 เท่าเสี่ยงป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2-4 เท่าสูญเสียปีสุขภาวะ 2.8 ล้านปีเร่งสานพลังสสส. และสพฐ. รณรงค์ “รักเพื่อนเตือนกันไม่สูบ” ป้องกันนักสูบหน้าใหม่  วันที่ 30...