ลอยกระทงประจำ 2565

สวนสุนันทาชวนเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 20.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอชวนเที่ยวงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2565 ในโครงการ “สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทง...