ม.เกษตรศาสตร์

คอนเสิร์ตการกุศล BRING THAI TALENTSTO AUCKLAND.” (สานใจไทย ไปออกแลนด์)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น.- 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีงานคอนเสิร์ตการกุศล ครั้งใหญ่ “BRING THAI TALENTS TO AUCKLAND.”...