ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป จัดโครงการสร้างสรรค์ความรู้ ให้แก่ อสม.

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Business School : KKBS) ร่วมกับ บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผสานองค์ความรู้ภาคการศึกษาและสู่ชุมชน ภายใต้โครงการนำร่อง...

“ม.ขอนแก่น” จับมือ “มิส ลิลลี่” คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านโควิด ครั้งแรกของโลก

ม.ขอนแก่นจับมือมิส ลิลลี่ คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิมัลชันต้านโควิด ครั้งแรกของโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือมิส ลิลลี่ (Miss Lily) คิดค้นเทคโนโลยีแอนโดรกราโฟไลด์ นาโน อิมัลชัน (Andrographolide Nano Emulsion) ได้เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์สำคัญในฟ้าทะลายโจร...