มูลนิธิ BJC

มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี X ยูนิเซฟ สนับสนุนให้เด็กทุกคนเริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด

มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี จับมือ ยูนิเซฟ สนับสนุนให้เด็กทุกคนเริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด ความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปีนี้จะเน้นการส่งเสริมโภชนาการการเล่นการเรียนรู้และการโอบอุ้มฟูมฟักเด็ก กรุงเทพฯ 30 พฤษภาคม 2567 - มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ผู้นำของห้างค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการความร่วมมือ...