มูลนิธิไทย

“กระทรวงการต่างประเทศ” จับมือ “มูลนิธิไทย” จัดงานมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2565

“Public Diplomacy Award 2022” เชิดชูผู้สร้างแฟนคลับ “นิยมไทย” ในต่างแดน  นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทย  จัดงานมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี 2565 “Public Diplomacy Award 2022”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้บุคคล กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือองค์กรที่เป็นคนไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่สร้างชื่อเสียง จนเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างแฟนคลับให้กับประเทศไทย คนไทยและความเป็นไทย...