มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

“มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” X “สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์”

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดโครงการ Rare & Share เชิญชวนบริจาคเข้ากองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหายากในประเทศไทย ผ่านอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษที่ “โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ” มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่วมกับ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจ  ร่วมสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ในโครงการ Rare...