มหกรรมวิทย์

อว. งานใหญ่ “มหกรรมวิทย์ฯ” “เทคโนมาร์ท” ประจำปี 2566

อว. แถลงความพร้อมจัด 2 งานใหญ่ “มหกรรมวิทย์ฯ” “เทคโนมาร์ท” ประจำปี 2566 ชูส่งเสริมวิทย์คิดสร้างสรรค์พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เตรียมความพร้อมจัด 2 งานใหญ่ โชว์ศักยภาพผลงานด้านวิทยาศาสตร์ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี...