มรดก

ภาระหนี้จะตกอยู่ที่ใคร ถ้าคนที่กู้เสียชีวิต?มาทำความเข้าใจ ก่อนทิ้งมรดก(หนี้)ไว้ให้คนข้างหลัง

เรื่องนี้ไม่ยากอย่างที่คิด ปัจจุบันเมื่อมีการกู้ ผู้ให้กู้ก็จะเสนอให้ทำ ‘ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ’ ซึ่งมักได้รับการปฎิเสธทันที เพราะผู้กู้ไม่เข้าใจว่าทำไปแล้วได้อะไร? ทำแล้วก็ต้องมาแบกภาระเงินประกันอีก? นั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้กู้ แต่เมื่อผู้กู้เข้าใจ จะรู้ว่าการกู้และมี‘ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ’ นั้นมีประโยชน์มากมาย สรุปง่ายๆ คือ ภาระวงเงินกู้ตกเป็นของบริษัทที่รับประกันวงเงินสินเชื่อทันที นอกจากนี้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุยังสามารถได้รับเงินส่วนต่างหลังหักชำระหนี้ทั้งหมด และหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการกู้ยังคงเป็นของทายาทโดยธรรมของผู้กู้เหมือนเดิมทุกประการ ดังนั้นประโยชน์ในการทำ ‘ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ’ จึงไม่เพียงเกิดประโยชน์กับเฉพาะ ผู้ให้กู้(สถาบันการเงิน) แต่ยังดีสำหรับ ผู้เอาประกันภัย(ผู้กู้) และทายาทโดยธรรมของผู้กู้อีกด้วย โดยความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ผู้กู้สมัครและเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์...