มทร.สุวรรณภูมิ

“มทร.สุวรรณภูมิ” เปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานในงาน NCOST – INCOST 2023

มทร.สุวรรณภูมิเปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาตินับร้อยนำเสนอผลงานในงาน NCOST - INCOST 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Science and Technology, NCOST...