มช.

มช.-N Health-นาโนซายน์ เทคโนโลยี จับมือพัฒนาเครื่องทำลายเชื้อในอากาศจากผลงานนักวิจัยคนไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - N Health -บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด จับมือพัฒนาและขยายตลาดเครื่องทำลายเชื้อในอากาศ ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานจากผลงานนักวิจัยคนไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล 7.1 บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์...