ภาษาอังกฤษ

กรมพัฒน์ จับมือ “มรภ.จันทรเกษม” พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สร้างกระแส “Soft Power”

กรมพัฒน์ จับมือมรภ.จันทรเกษม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แคดดี้และพนักงานนวดไทย สร้างกระแส Soft Power วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม...