ฟาร์มสัตว์

รางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น สะท้อนสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ในฟาร์มสัตว์ต่าง ๆ ทั่วโลก          

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 กรุงลอนดอน องค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ Compassion in World Farming International (CIWF) ต้อนรับการกลับมาของรางวัลสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มดีเด่น Good Farm Animal Welfare Awards อันทรงคุณค่า โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นสุดยอดของโครงการธุรกิจอาหารของ...